Cămin

Căminul Colegiului “Mihail Cantacuzino”

In căminul Colegiului “Mihail Cantacuzino” Sinaia, fondat în anul 1981, sunt cazați elevi atât din localități ale Județului Prahova, cât şi din alte județe (exemplu: Brăila, Călărași și chiar din Republica Moldova-bursieri). Este un cămin mixt şi dispune de 250 de locuri, repartizate pe două etaje separate. Masa este asigurată de cantina căminului, cu același număr de locuri pe serie.

Program zilnic al elevilor interni:
-06:30- Desteptarea.
-06:30-07:30-Igiena Personală.
-07:30-08:00- Servirea micului-dejun.
-08:00-14:00- Cursuri sau instruire practică.
-13:00-15:00- Servirea prânzului.
-14:00-15:45- Program de odihnă.
-15:45-16:00- Curaţenie în camere.
-16:00-19:00-Pregătirea lecţiilor.
-19:00-20:00- Servirea cinei.
-20:00-22:00- Program liber.
-22:00-22:30- Pregătirea elevilor pentru culcare.
-22:30- Stingerea.

Regulament de ordine interioară:

DREPTURILE ELEVILOR INTERNI:
Elevii care sunt cazați în căminul Colegiului au dreptul sa folosească în mod gratuit baza materială şi culturala a căminului,sa beneficieze de asistenta medicala,sa folosească spațiul de studiu,sa aleagă și sa fie ales în comitetul de internat, sa facă propuneri pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viată și să participe la serbări și alte activități organizate de şcoală.

ÎNDATORIRILE ELEVILOR INTERNI:
-Sa respecte programul cadru al căminului.
-Sa efectueze programul gospodăresc stabilit de comitetul de cămin.
-Sa respecte regulile igienico-sanitare.
-Sa achite lunar regia de internat, cazarea și alocația de hrană până la sfârșitul lunii în curs pentru luna următoare.
-Sa păstreze liniștea, ordinea și curățenia în camera de locuit, în spatiile de folosință în comun.

INTERDICȚIILE ELEVILOR INTERNI:
-Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat.
-Introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, substanțelor halocinogene, fumatul.
-Practicarea jocurilor de noroc.
-Schimbarea destinației bunurilor puse la dispoziție.
-Elevii răspund material și disciplinar pentru lipsurile și deteriorările produse bunurilor încredințate spre folosința personală și colectivă din camere și încăperile de folosință comună ale internatului.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.