Proiecte

Proiecte si parteneriate

Parteneriatul cu agenţii economici

În condiţiile economiei de piaţă, la cerinţele şi exigenţele societăţii contemporane se impune tot mai mult realizarea unor relaţii de parteneriat între colegiul nostru şi agenţii economici din zonă. Astfel, instruirea practică a elevilor s-a desfăşurat la sediul următorilor parteneri economici:

 • turism şi alimentaţie publică
  • S.C. Internaţional S.A.
  • S.C. Palace S.A.
  • S.C. New Montana  S.A.
  • R.A.A.P.P.S. – S.R.P. Sinaia
  • S.C. Rina Hotel Sinaia S.A.
  • S.C. Vicaris SRL
 • mecanică:
  • S.C. Marcost Serv SRL

În cadrul parteneriatului cu agenţii economici, colegiul încheie anual contracte-cadru privind stagiile de pregătire practică a elevilor. De asemenea, în parteneriat cu agenţii economici au fost elaborate CDL-urile la profilurile „Turism şi alimentaţie”, „Servicii” și „ Mecanică”.

Parteneriatul cu autorităţile locale

Au fost realizate în parteneriat cu autorităţile locale:

 • Sărbătorirea unor zile istorice: Unirea principatelor romane – 24 ianuarie.
 • Festivalul „Sinaia Forever”
 • competiţii sportive
 • implementarea unor proiecte finanţate din fondurile pentru tineret ale Primăriei Sinaia
 • oferta educaţională a şcolii care este elaborată în parteneriat cu Consiliul Local; acesta studiază tendinţele actuale de pe piaţa forţei de muncă şi urmăreşte corelarea lor cu meseriile şi specializările propuse de şcoală.
 • activităţi educative în colaborare cu Primăria, Poliţia, ONG-uri, Biserica, Centrul Cultural Carmen Sylva,  Judecatoria Sinaia, Muzeul Național Peles, Ocolul Silvic etc.
 • monitorizarea activităţii din şcoală; se realizează prin cooptarea reprezentanţilor primăriei şi ai Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al şcolii.

Parteneriatul cu Casa Corpului Didactic:

Colegiul „Mihail Cantacuzino” este filială a CCD Prahova şi înscrie în calendarul acesteia, anual, o serie de activităţi de formare.

Parteneriatul cu alte instituţii de învăţământ:

Liceu colaboreaza cu şcolile generale de la care, în mod tradiţional, recrutează viitorii liceeni.

Parteneriatul cu părinţii:

Relaţiile cu părinţii se reflectă în buna colaborare, atât la nivelul colectivelor de clase, cât şi la nivelul şcolii; Comitetul reprezentativ al părinţilor s-a implicat permanent în asigurarea unei bune părţi a resurselor necesare pentru îmbogăţirea patrimoniului şcolii, dar şi ca partener în procesul de educaţie al elevilor. De asemenea, Comitetul de părinţi este reprezentat în Consiliul de Administraţie al şcolii şi în Comisia de Asigurare și Evaluare a Calității.

PROIECTE EUROPENE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

 • POSDRU:ID/90/2.1/S/63840  ”MONITORIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC PE PIAȚA MUNCII”, proiect desfășurat pe perioada aprilie 2011- iunie 2013 si având ca partener Inspectoratul Școlar Județean Prahova.
 • POSDRU :ID/90/2.1/S/63659 ”COMPETENȚE PENTRU O PIAȚĂ A MUNCII COMPETITIVĂ IN CONTEXT EUROPEAN”, proiect desfășurat pe perioada 1 august 2010 – 31 decembrie 2012 și având ca parteneri ISJ Prahova, ISJ București, S.C. SOFTWIN SRL și agenția ALBAFOR SPA Italia.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.