Examene nationale si de certificare a competentelor profesionale 2019

OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national – 2019

OMEN nr. 4813/29.08.2018 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2018-2019

OMEN nr. 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale  a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar 2018 – 2019

Procedura nr. 26651/14.02.2019 cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiente de auz/ tulburare de spectru autist care sustin examenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si examenul national de bacalaureat, sesiunea 2019.