Consiliul elevilor

Consiliul elevilor

CONSILIUL REPREZENTATIV AL ELEVILOR 2016-2017

CEZAR DUMITRU – PREŞEDINTE (XI C)

NEGULESCU INDRA– VICEPREŞEDINTE (XI C)

ZOB LUIZA – SECRETAR (X C)


Funcționarea noastră se bazează pe reprezentanți și o ierarhizare precisă, astfel:

1. Fiecare clasă are un șef având scopul de a rezolva problemele interne ale clasei și de a reprezenta interesele, ideile şi problemele colegilor săi în consiliul şcolii (CSE).

2. Scopul Consiliului Școlar al Elevilor (CSE) este de a întreprinde acțiuni la nivelul scolii și de a își reprezenta colegii în consiliul de administrație al scolii și în consiliul județean al elevilor prin președintele lui. Regulamentul de ordine interioară se aprobă în consiliul profesoral cu participarea cu drept de vot a reprezentantului consiliului elevilor. În altă ordine de idei, președintele CSE este membru al Consiliului Județean al Elevilor (CJE).

3. CJE reprezintă interesele elevilor din județ în fata inspectoratului și desfășoară activități și proiecte de interes județean. CJE are un preşedinte care face parte din Consiliul Regional al Elevilor(CRE) și din Consiliul Național al Elevilor(CNE).

4. Consiliul Regional are din nou un președinte care devine automat și vicepreședinte al Consiliului Național.

5. Consiliul Național al Elevilor cuprinde preşedinţii a 41 de județe și 3 reprezentanți ai Municipiului București şi are din nou rolul de a coordona activitatea CJE-urilor, de a desfășura proiecte de nivel național și de a reprezenta interesul elevilor în faţa Ministerului Educației Naţionale.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.